Laos

Laos, amb el sempre omnipresent Mekong, que neix a la Xina i dibuixa la frontera entre Tailandia i Laos, per acabar el seu periple a Vietnam en aigues del mar de la Xina.