CANALS I COSTA DE KERALA – INDIA

Els canals de Cochin transcorren paral·lels a la costa de Kerala i finalment acaben connectant al mar, cosa que fa que els pescadors els utilitzin per protegir les seves enbarcacions com a port de refugi